Vilkår og betingelser

1. Avtaleomfang
1.1 Disse avtalevilkårene ("Avtale") regulerer forholdet mellom Tech Studio AS ("Leverandøren", "oss", "vi", "vår") og kunden ("Kunden", "du", "din") vedrørende reparasjonstjenester for elektroniske enheter som tilbys av Leverandøren.

2. Tjenestebeskrivelse
2.1 Leverandøren tilbyr reparasjonstjenester for elektroniske enheter som mobiltelefoner, nettbrett, bærbare datamaskiner, og lignende enheter.
2.2 Tjenestene vil bli utført på Leverandørens verksted.

3. Priser og Betalingsvilkår
3.1 Prisene for reparasjonstjenestene vil bli oppgitt til Kunden før arbeidet starter eller så snart diagnosen tilsier hva som må gjøres.
3.2 Kunden forplikter seg til å betale reparasjonskostnadene i samsvar med avtalte betalingsbetingelser.

4. Garanti
4.1 Leverandøren gir en begrenset garanti for reparerte enheter i henhold til gjeldende lover og forskrifter.
4.2 Garantien dekker kun de delene og tjenestene som er avtalt skiftet.

5. Ansvarsbegrensning
5.1 Leverandøren er ikke ansvarlig for tap av data som kan oppstå under reparasjonen.
5.2 Leverandøren er ikke ansvarlig for skader som oppstår som følge av normal slitasje, ulykker eller andre inngrep i enheten etter reparasjonen.
5.3 Det er viktig å være oppmerksom på at enhver reparasjon som utføres av Oss kan føre til tap av garantien fra den opprinnelige forhandleren eller produsenten av enheten. Vi påtar oss ikke ansvaret for eventuell tap av garantidekning som følge av vår reparasjonstjeneste.

6. Avbestilling og Endringer
6.1 Kunden kan avbestille reparasjonen før arbeidet er startet.
6.2 Endringer i reparasjonsomfanget og pris må avtales og kan medføre endringer i kostnader og tidsrammer.

7. Personvern
7.1 For å kunne yte våre tjenester samler vi inn og lagrer visse personopplysninger, inkludert kundens navn, telefonnummer og informasjon om enheten som blir reparert. Disse opplysningene brukes utelukkende til formålet med reparasjon og kommunikasjon vedrørende tjenestene våre.
7.2 Kunden har rett til innsyn i hvilke opplysninger vi har lagret, samt rett til å be om korrigering eller sletting av sine personopplysninger fra vårt system på oppfordring, med mindre det foreligger lovbestemte krav om oppbevaring av slik informasjon.
7.3 Ved å benytte våre tjenester samtykker du i innsamling, bruk og oppbevaring av dine personopplysninger i samsvar med disse vilkårene.

8. Uavhentede enheter
8.1 Etter at reparasjonen er fullført, vil kunden varsles om at enheten er klar for henting. Kunden forplikter seg til å hente den reparerte enheten innen 3 måneder etter at varslet er sendt.
8.2 Hvis enheten forblir uavhentet etter en ytterligere angitt periode, forbeholder Leverandør seg retten til å vurdere enheten som forlatt.
8.3 For uavhentede og forlatte enheter, vil Leverandør ikke lenger være ansvarlig for oppbevaring, og kan ta nødvendige skritt for å kvitte seg med enheten på en passende måte.
8.4 Imidlertid vil denne klausulen om uavhentede enheter ikke gjelde hvis enheten fortsatt anses å være under aktiv reparasjon og det er nødvendig med ytterligere arbeid.

9. IP Sertifisering
9.1 Vi vil gjøre vårt ytterste for å reparere enheten til høyeste standard. Imidlertid kan vi ikke garantere at enheten etter reparasjon vil beholde samme IP-sertifisering som da den var ny. Vann- og støvsikringsegenskaper kan endres etter reparasjon, og dette kan ikke garanteres på samme nivå som originalt.

10. Uavhengig verkstedtjeneste
10.1
Leverandør er en uavhengig verkstedtjeneste og er ikke tilknyttet direkte med noen enhetsprodusenter eller forhandlere. Vi tilbyr reparasjonstjenester uavhengig av enhver produsent eller forhandler, og eventuelle referanser til enhetsmerker eller modeller tjener kun som informasjon for kundene vedrørende tjenestene som tilbys.

11. Tvister og Jurisdiksjon
11.1
Eventuelle tvister som oppstår i forbindelse med denne Avtalen skal forsøkes løst gjennom forhandlinger mellom partene.
11.2 Dersom forhandlinger mellom partene ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600  eller www.forbrukertilsynet.no

12. Endringer i Avtalevilkårene
12.1 Leverandøren forbeholder seg retten til å endre disse avtalevilkårene med forvarsel til Kunden. Ved å benytte Leverandørens reparasjonstjenester, bekrefter Kunden at de har lest, forstått og akseptert disse avtalevilkårene.

Tech Studio AS
hei@techstudio.no
Sist redigert 08.11.2023